NAWIGACJA
SOCIAL
ADRES LD PROJEKT Łukasz Dudziński ul. Antoniukowska 60/25 15-845 Białystok POLSKA
KONTAKT e: biuro.ldprojekt@gmail.com m: +48 602 777 574
© 2016 LDProjekt Łukasz Dudziński
     

OFERTA

TO CO ROBIMY NAJLEPIEJ…
Przygotowanie i organizacja inwestycji a. Analiza i raport techniczny parametrów działki budowlanej b. Wsparcie techniczne w procesie decyzyjnym (wybór technologii budowy, wykonawcy robót) c. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej d. Doradztwo w wyborze rozwiązań technicznych Projektowanie obiektów budowlanych a. Projekty budowlane i wykonawcze b. Koordynacja prac projektowych c. Analiza i ocena przyjętych rozwiązań projektowych d. Optymalizacja rozwiązań techniczno - ekonomicznych Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji a. Nadzór techniczny budowy (inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, obsługa geodezyjna budowy) b. Inżynier kontraktu, inwestor zastępczy c. Nadzór robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków d. Kontrola jakości prac budowlanych, raportowanie zaawansowania robót budowlanych Obsługa techniczna obiektów budowlanych a. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych (roczne, 5- letnie, 2 x w roku) b. Opinie i ekspertyzy techniczne c. Ocena stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynku d. Raport techniczny stanu budynku na potrzeby sprzedaży lub zakupu nieruchomości
1 2 3 4

OFERTA

TO CO ROBIMY NAJLEPIEJ…
Przygotowanie i organizacja inwestycji a. Analiza i raport techniczny parametrów działki budowlanej b. Wsparcie techniczne w procesie decyzyjnym (wybór technologii budowy, wykonawcy robót) c. Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej d. Doradztwo w wyborze rozwiązań technicznych Projektowanie obiektów budowlanych a. Projekty budowlane i wykonawcze b. Koordynacja prac projektowych c. Analiza i ocena przyjętych rozwiązań projektowych d. Optymalizacja rozwiązań techniczno - ekonomicznych Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji a. Nadzór techniczny budowy (inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, obsługa geodezyjna budowy) b. Inżynier kontraktu, inwestor zastępczy c. Nadzór robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków d. Kontrola jakości prac budowlanych, raportowanie zaawansowania robót budowlanych Obsługa techniczna obiektów budowlanych a. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych (roczne, 5- letnie, 2 x w roku) b. Opinie i ekspertyzy techniczne c. Ocena stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynku d. Raport techniczny stanu budynku na potrzeby sprzedaży lub zakupu nieruchomości
1 2 3 4
NAWIGACJA
SOCIAL
ADRES LD PROJEKT Łukasz Dudziński ul. Antoniukowska 60/25 15-845 Białystok POLSKA
KONTAKT e: biuro.ldprojekt@gmail.com m: +48 602 777 574
© 2016 LD Projekt - Łukasz Dudziński
     
PROJEKT
PROJEKT